img

Zabieg zatrucia zęba

Jeszcze do niedawana zatrucie zęba było zabiegiem wykonywanym standardowo w trakcie leczenia kanałowego. W chwili obecnej zatrucie zęba, czy bardziej fachowo jego dewitalizacja nie jest zabiegiem w większości przypadków zalecanym, ani też zabiegiem koniecznym. W przypadku jednak niektórych pacjentów przed leczeniem kanałowym zachodzi konieczność pozbawienia zęba jego funkcji życiowych, czyli jego zatrucie.

Czym jest zatrucie zęba?

Zatrucie zęba polega na uśmierceniu nerwu, który przebiega w jego wnętrzu. Źródłem bardzo silnego bólu, który odczuwamy w chorym zębie jest właśnie zakażony nerw. Dewitalizacja zęba to zabieg, który polega na otwarciu jego korony oraz wypełnieniu go trutką, czyli wkładką dewitalizacyjną. Po upływie pewnego czasu nerwy, które znajdują się w tkance chorego zęba obumierają.

leczenie kanałowe

Co jest używane do zatrucia zęba?

Służy do tego celu substancja nosząca nazwę paraformaldehyd. Zatruwa ona nerwy znajdujące się w miazdze, co po pewnym czasie powoduje ich obumarcie. Ale paraformaldehyd nie jest substancją, która jest toksyczna wyłącznie dla tkanek nerwowych zęba. Bardzo często wpływa ona niekorzystnie także na znajdujące się w sąsiedztwie chorego zęba kości i sąsiadujące z nim nerwy. Liczne padania paraformaldehydu dowiodły, że jest on substancją cytotoksyczną, czyli ma zdolność uśmiercania pewnych komórek. W trakcie tych badań stwierdzono także, że ma on działanie mutogenne i rakotwórcze. Wykazano również w tych badaniach, że u pacjentów, którym podawano paraformaldehyd był on obecny w płucach, mózgu i w wątrobie. Z tych względów stomatologia coraz rzadziej korzysta z dewitalizacji zębów. Nie bez wpływu na rezygnację ze stosowania paraformaldehydu pozostał rozwój nowoczesnych metod znieczulania. Obecnie dostępne są takie środki znieczulające, że leczenie kanałowe jest całkowicie bezbolesne bez konieczności zatruwania zęba. Jest więc tańsze i trwa o wiele krócej.

Kiedy ząb musi zostać zatruty?

Zatrucie zęba może okazać się konieczne w przypadku tych pacjentów, u których nerw wciąż jest żywy, a pacjenci mimo podania środka znieczulającego odczuwają bardzo silny ból. Nie oznacza to jednak, że dalsze leczenie będzie bolesne; ząb będzie martwy, a podane wcześniej znieczulenie nadal będzie działać.

Mariusz

Redaktor janowskiesr.pl

Zobacz również